Wniosek o zawieszeniu władz był wynikiem ustaleń w trakcie postępowania kontrolnego w Polskim Związku Piłki Nożnej wszczętego 6 sierpnia.

Reklama

"Po kontroli skierowałem do Trybunału Arbitrażowego wniosek o zawieszenie władz związku i wskazanie kuratora. To Trybunał uznał, że funkcję tę pełnić będzie Robert Zawłocki" - powiedział minister Drzewiecki na konferencji prasowej.

>>>Przeczytaj o kuratorze w PZPN

Sprawdzano, czy decyzje i uchwały zarządu są zgodne z prawem, statutem i regulaminami wewnętrznymi związku. Okazało się, że władze PZPN "wielokrotnie dopuściły się naruszenia prawa", między innymi nie respektowanie przez zarząd statutu czy brak działań w walce z korupcją w piłce nożnej.

Minister przyznał, że prezydent UEFA Michael Platini został powiadomiony o całej sprawie listownie, ale nie wiadomo, czy wiadomość już do niego dotarła.

>>>Euro 2012 nie jest zagrożone