Niektórzy pracowali mimo walk i częstych treningów. Czym na co dzień parają się zawodnicy? Niektóre profesje są... nietypowe.

Reklama