Decyzja nowego ministra

W czwartek pojawiła się oficjalna informacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki o cofnięciu dofinansowania na budowę Centrum Szkolenia PZPN. Jeszcze w październiku były już minister Kamil Bortniczuk zapewnił, że są środki na realizację tego ambitnego celu, teraz diametralnie się to zmieniło.

Reklama

Oświadczenie PZPN

"Szanujemy decyzję Ministra Sportu i Turystyki unieważniającą współfinansowanie budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. Tym bardziej, że współfinansowanie tego projektu jest zapewnione z funduszy PZPN, UEFA i FIFA. Polski Związek Piłki Nożnej jest organizacją apolityczną, dla której sport jest najważniejszy. Liczymy, że niebawem spotkamy się, by przybliżyć Panu ministrowi szczegóły projektu, który ma służyć przede wszystkim dzieciom, młodzieży i naszym reprezentacjom. Wybudowanie centrum pozwoli najmłodszym adeptom piłki nożnej w naszym kraju, rozwijać się w takich samych warunkach, jakie mają ich rówieśnicy w najlepszych federacjach w Europie" - brzmiała odpowiedź Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Reklama

Znaczenie nowego obiektu

W najbliższym czasie powinno dojść do spotkania władz Związku z ministrem Nitrasem. Idąc śladem innych europejskich krajów, ogólnokrajowe centrum szkoleniowe jest ważną instytucją dla promocji piłki nożnej. Nowa siedziba z nowoczesnymi boiskami, ale także halą i boiskiem plażowym byłaby dużym wsparciem także dla innych około-piłkarskich dyscyplin sportu.