Wisłocki, który kierował spółką od 4 stycznia, został 13 czerwca wybrany przez walne zgromadzenia prezesem Towarzystwa Sportowego Wisła i nie chciał łączyć obydwu funkcji, gdyż jak przyznał w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubowej, "jest to jest bardzo trudne, a konflikty interesów pojawiające się w trakcie pracy mogłyby przynieść rozwiązania krzywdzące którąś ze stron".

Reklama

Obidziński jest absolwentem University of Quebec w Montrealu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ostfold University College w Halden. Pracę w Wiśle rozpoczął w styczniu tego roku i pełnił funkcję prokurenta oraz pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji.

Właścicielem Wisły Kraków SA formalnie jest Towarzystwo Sportowe Wisła, ale spółką – zgodnie z podpisaną 19 lutego umową - zarządzają: Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski, którzy uratowali ją przed bankructwem udzielając czteromilionowej pożyczki. Mają też prawo decydowania o losie jej akcji.