Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022 kładzie nacisk na obiekty mające służyć akademiom i szkółkom piłkarskim klubów ekstraklasy oraz 1. ligi.

Wsparciem objęta zostanie w szczególności baza szkoleniowo-treningowa, niezbędne zaplecza oraz obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej. Zapewnienie nowoczesnej oraz odpowiadającej najwyższym standardom infrastruktury sportowej, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, ma służyć podnoszeniu ogólnego poziomu piłki nożnej w Polsce - przekazał cytowany w komunikacie minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Reklama

Łączna kwota przewidywanego dofinansowania wynosi 114 368 468 złotych. Przedstawiono listę inwestycji wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie finalizowana jest ocena merytoryczna (techniczna i ekonomiczna) każdego ze złożonych wniosków, która ostatecznie potwierdzi przyznane kwoty.