Transfer Gortata w tej sytuacji wydaje się mało prawdopodobny.

Reklama