Już wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów ograniczyło działalność obiektów sportowych wyłącznie do sportu zawodowego. W myśl tych zapisów możliwość organizacji współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych dopuszczono jedynie dla "sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, członków kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy".

Reklama

W opublikowanym w piątek komunikacie na stronie ministerstwa sportu znalazła się informacja, iż także ostatnia grupa - dzieci i młodzież - została wykreślona z listy wyjątków w najnowszym rozporządzeniu, datowanym na 25 marca.

Ponadto wprowadzono zakaz przeprowadzania "egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (patenty żeglarskie oraz pateny i licencje motorowodne)" oraz "organizowania i prowadzenie szkoleń oraz egzaminów na tytuły instruktora lub trenera sportu".

W zawodach, które wciąż mogą się odbywać, w dalszym ciągu obowiązuje ścisły reżim sanitarny oraz zakaz wpuszczania kibiców na obiekty sportowe.

Indywidualnie sport można uprawiać jedynie poza obiektami sportowymi "z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w miejscach objętych tym obowiązkiem, zachowania odległości miedzy osobami poruszającymi się pieszo oraz liczby uczestników znajdujących się w tym samym miejscu".