Powodowie oczekiwali od FIFA wymuszenia na Katarczykach przyjęcia "minimalnych standardów warunków pracy" dla emigrantów pracujących przy budowie obiektów.

Reklama

FIFA monitoruje sytuację bardzo dokładnie i wciąż będzie uczulała katarskie władze, aby zapewniły pracownikom bezpieczne i godne warunki - napisała w oświadczeniu futbolowa centrala.

W ostatnich latach pojawiły się liczne raporty opisujące fatalne warunki w jakich w Katarze pracują robotnicy budowlani.